top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนKOTOBUKI Farmdepo

การจัดการความปลอดภัยของอาหาร: ได้รับการรับรองมาตรฐาน JFS

Kotobuki Farm Depo Co., Ltd. ได้รับการรับรองมาตรฐาน JFS ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เราพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการจัดการผลไม้สดที่ถูกสุขลักษณะ ณ สถานที่คัดแยกผลไม้ และป้องกันการปนเปื้อนก่อนจัดส่ง

เรายังดำเนินการทดสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (134 รายการ) เพื่อความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบสารกำจัดศัตรูพืชเกินกว่าค่ามาตรฐาน


  • วันที่รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2022

  • หมายเลขทะเบียน JFSM JFS-022000108-00

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

(ส่งออกต่างประเทศ) ใบรับรองสุขาภิบาลจะเปลี่ยนจากปี 2567

ในการส่งออกผลไม้สดมายังประเทศไทย บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน JFS-DT และเป็นไปตามมาตรฐานใบรับรองด้านสุขอนามัยที่กำหนด เนื่องจากการสิ้นสุดการดำเนินการของมาตรฐาน JFS สำหรับประเทศไทย ใบรับรองที่ได้

Comments


bottom of page